Truyền thống kỷ niệm ngày BHYT VN tại An Giang

Công ty bảo vệ tại An Giang cung ứng dịch vụ an ninh chất lượng cao tốt nhất cho doanh nghiệp |

Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 1-7-2019 có chủ đề chung tay xây dựng, tăng trưởng BHYT vì sức khỏe toàn dân. Các hoạt động truyền thông nhằm khẳng định sự quan tâm của Đảng và nhà nước, những cấp, ngành đối với chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT. Đổi mới, tăng hơn nữa công tác phát công ty bảo vệ ở an giang triển đối tượng và hoạt động thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, luật pháp về BHXH, BHYT, góp phần nâng cao nhận thức của những tầng lớp dân chúng trong việc chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật nhà nước về BHXH, BHYT.

Bộ Y tế sở hữu công văn gửi UBND những thức giấc An Giang, thị thành nâng cao cường truyền thông chính sách, luật pháp BHYT và kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam (1-7), đảm bảo thực hành nghiêm chính sách, pháp luật BHYT hướng tới mục đích BHYT toàn dân. Chỉ đạo Sở Y tế, BHXH tỉnh, thị thành kết hợp những sở, ban, ngành tư vấn UBND thức giấc xây dựng kế hoạch truyền thông, tuyên truyền về BHYT, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân tham dự BHYT gắn với việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng BHYT, trong ấy đặc thù tuyên truyền để 100% đối tượng học sinh, sinh viên công ty bảo vệ tại an giang tham dự BHYT, tăng tỷ lệ hộ gia đình tham dự BHYT với toàn bộ thành viên. Chỉ đạo những cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) thực hiện nghiêm những quy định của luật pháp về BHYT, KCB; nâng cao cường thanh, kiểm tra phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; tăng chất lượng KCB, đáp ứng sự chấp nhận của người bệnh. Có các biện pháp truyền thông, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả để người dân hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm lúc tham gia BHYT và KCB BHYT. Thực hiện những hoạt động truyền thông nhân ngày BHYT Việt Nam; tổ chức treo băng-rôn, biểu ngữ tuyên truyền về BHYT mang các thông điệp truyền thông thực hành BHYT toàn dân công ty dịch vụ bảo vệ ở an giang để đạt đến mục đích bao phủ coi sóc sức khỏe toàn dân; thực hành nghiêm Luật BHYT nhằm bảo đảm an sinh xã hội và sự lớn mạnh bền vững…

BHXH thức giấc phối hợp Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh- Truyền hình An Giang, Đài Truyền thanh thực hành phóng sự, chuyên mục truyền thông ngày BHYT Việt Nam (1-7), đồng thời phối hợp có những cơ sở KCB treo băng-rôn, khẩu hiệu tại hội sở cơ quan tuyên truyền về ngày BHYT Việt Nam (1-7). Nội dung thông điệp truyền thông tập trung: sức khỏe công ty dịch vụ bảo vệ ở an giang cùng đồng gắn liền sở hữu BHYT toàn dân; lớn mạnh BHYT vì sức khỏe toàn dân; tham dự BHYT là quyền lợi, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh chủ trì kết hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân thức giấc xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thoại trực tiếp, vận động cán bộ, hội viên và đàn bà tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2019. Phối hợp Liên đoàn Lao động thức giấc doanh nghiệp tuyên truyền và đối thoại trực tiếp sở hữu công nhân lao động về Luật BHXH, BHYT và những văn bản luật pháp khác.

Thời gian qua, công việc truyền thông ngành BHXH thức giấc mang phổ biến chuyển biến tích cực, đổi mới và chủ động lựa mua nội dung, hình thức ưng ý theo từng nhóm đối tượng. Nhiều nội dung, hình thức truyền thông đổi mới, linh hoạt, sáng tạo như: tuyên công ty bảo vệ ở an giang  truyền và phát hành sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT lưu động… Có rộng rãi biện pháp mang tính đột phá, ảnh hưởng hăng hái và cổ vũ, khích lệ người lao động và các từng lớp quần chúng. # đối mang việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; góp phần quan yếu vào việc hoàn tất những chỉ tiêu được BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giấc giao.

Công tác truyền thông kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam (1-7) được khai triển đa dạng hoạt động ý nghĩa như: cung ứng thông tin, định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan báo chí về kết quả công ty thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT 6 tháng đầu năm, kết hợp thực hiện các bài viết tuyên truyền… Các hoạt động trong đợt tuyên truyền cao điểm về BHXH, BHYT nhân ngày BHYT Việt Nam (1-7) được BHXH tỉnh, đô thị đơn vị rộng rãi, liên tục, phong phú về nội dung, rộng rãi về hình thức trên những dụng cụ thông tin, truyền thông và tuyên truyền trực tiếp tới người tham gia BHYT góp phần tăng nhận công ty bảo vệ tại an giang thức của những tầng lớp nhân dân về tính nhân văn, nhân đạo sâu dung nhan của chính sách BHYT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DANH BẠ BẢO VỆ