Tại TpHCM học sinh sẽ tựu trường ngày 19.8

Tìm kiếm các công ty bảo vệ tại TpHCM chuyên nghiệp nhất |

Ủy Ban Nhân Dân TpHCM vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của các bậc học trên địa bàn Thành phố. Theo đó, học trò từ bậc tiểu học đến THPT sẽ tựu trường vào ngày 19/8.

Tìm kiếm các công ty bảo vệ tại TpHCM chuyên nghiệp nhất |

Riêng bậc học mầm non, ngày tựu trường sẽ là 5/9. Tất cả những bậc học từ mầm non tới Trung Học Phổ Thông, hệ giáo dục thường xuyên sẽ khai chọn thuê công ty bảo vệ ở tphcm giảng nhất loạt vào ngày 5/9.

Theo kế hoạch trên, bậc tiểu học sẽ mang 18 tuần thực học ở học kỳ I, 17 tuần thực học ở học kỳ II, còn lại là dành cho những hoạt động giáo dục. Các trường sẽ xét hoàn danh sách các công ty bảo vệ tại tphcm thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 trước ngày 15/6/2020.

Bậc THCS có 19 tuần thực học ở học kỳ I, 18 tuần ở học kỳ II và những hoạt động giáo dục khác. Các trường Trung Học Phổ Thông xét tốt nghiệp Trung Học Cơ Sở cho học trò lớp 9 trước ngày 15/6/2020.

Bậc Trung Học Phổ Thông sở hữu 19 tuần thực hiện tìm kiếm công ty bảo vệ ở tphcm chương trình ở học kỳ I, 18 tuần ở học kỳ II và những hoạt động giáo dục khác. Các trường Trung Học Phổ Thông sẽ hoàn tất công tác tuyển sinh vào lớp 10 niên học 2020-2021 trước ngày 31-7-2020.

Như vậy, năm nay học trò Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tựu trường công ty bảo vệ tại tphcm chuyên nghiệp nhất và khởi đầu học chương trình của năm học mới trước ngày khai trường 2 tuần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DANH BẠ BẢO VỆ