Tại Tiền Giang diễn tập phòng chống thiên tai

Công ty bảo vệ tại Tiền Giang cung ứng dịch vụ uy tín chất lượng cao tốt nhất hiện nay |

Trung tâm Hội nghị huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, Ban Chỉ đạo Diễn tập năm 2019 đơn vị diễn tập thử phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2019.

DSC_3599

Tình huống đặt ra là cơn bão số 4 đang chuyển động nhanh công ty bảo vệ ở tiền giang vào đất ngay tắp lự các tỉnh Nam bộ. Đây là cơn bão mạnh, mang diễn biến phức tạp, với khả năng gây thúc đẩy nặng cho tỉnh Tiền Giang, trong đấy với huyện Tân Phú Đông

Nội dung diễn tập gồm vận hành cơ chế và thực binh. Diễn tập vận hành cơ chế gồm 3 cuộc họp. Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (mở rộng), họp Ban Chỉ huy PCTT-TKCN công ty bảo vệ tại tiền giang huyện (mở rộng) và họp Ban Chỉ huy PCTT-TKCN xã Phú Đông (mở rộng).

Sau phần vận hành cơ chế là phần thực binh gồm thực binh hỗ trợ dân chúng chằng, chống nhà cửa và sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm của bão, triều cường tại ấp Gãnh, xã Phú Đông. Thực binh thu nhận quần chúng. # tới sơ tán, tương trợ lương thực, thực phẩm, khám sức khỏe cho nhân công ty bảo vệ ở tiền giang dân vùng bị bão, triều cường tại Trường Tiểu học Phú Đông.

Kết thúc diễn tập thử, Ban Chỉ đạo Diễn tập năm 2019 đã công ty họp rút kinh nghiệm, kiểm tra những kết quả đạt được. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế bắt buộc khắc phục công ty bảo vệ tại tiền giang nhằm thực hành tốt công việc diễn tập PCTT-TKCN vào ngày 5-7-2019 tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DANH BẠ BẢO VỆ