Tại Thạnh Phú, Bến Tre xử phạt hơn 21 vụ trộm cát

Công ty bảo vệ tại Bến Tre cung cấp dịch vụ uy tín chuyên nghiệp tốt nhất hiện nay |

Huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre nâng cao cường công việc quản lý, kiểm tra xử lý vi phạm trên lĩnh vực khoáng sản. Đã kết hợp tuyên truyền, phát tờ bướm cho 25 chủ phương tiện vỡ hoang cát và viết cam kết công ty bảo vệ ở bến tre không vỡ hoang cát trái phép. Đồng thời, bố trí 2 chốt chặn, kiểm tra, xử lý tình hình khai thác cát sông trái phép; đơn vị cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực khoáng sản từ ngày 1-5 tới 31-7-2019.

Từ đầu năm đến nay, đã công ty bảo vệ tại bến tre kiểm tra, phát hiện và xử phạt 21 vụ vỡ hoang cát sông trái phép, cốt tử ở 2 tuyến sông Hàm Luông và Cổ Chiên, nộp vào ngân sách quốc gia số tiền trên 570 triệu đồng.

Trong thời kì tới, huyện sẽ tăng cường hơn nữa công tác đương đầu phòng, chống tù và những hành vi vi phi pháp luật trên lĩnh vực khoáng sản. Kiểm tra, xử lý nghiêm các nếu vi phạm, nhất là tại các điểm nóng, phức tạp và qua sự phản ánh của nhân dân nhân dân. Vận động quần chúng phát hiện tố cáo với cơ quan chức năng đối với hành vi vi phạm để kịp thời ngăn chặn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công ty bảo vệ tại bến tre những hành vi vi phạm trên lĩnh vực khoáng sản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DANH BẠ BẢO VỆ