Tại Long An xây dựng GĐ hạnh phúc … công ty

Công ty bảo vệ tại Long An cung cấp dịch vụ uy tín chuyên nghiệp chất lượng cao |

Để xây dựng gia đình văn hóa, tiến bộ, hạnh phúc, trước hết, mỗi gia đình buộc phải ổn định về kinh tế. Từ nhận thức trên, lãnh đạo huyện Cần Đước, thức giấc Long An tập trung vững mạnh kinh tế hộ gia đình, đẩy mạnh công ty bảo vệ ở long an chương trình giải quyết việc khiến – giảm nghèo, tạo điều kiện cho những hộ vững mạnh kinh tế, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, ý thức của người dân.

Hàng năm, toàn huyện mang trên 98% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa (GĐVH), trên 1.500 gương người tốt, việc tốt, cá nhân điển hình được khen thưởng trên các lĩnh vực. Đặc biệt, mô hình Nam giới điểm 10 do Ban Vì sự tiến bộ đàn bà thức giấc khởi động đạt công ty bảo vệ ở long an kết quả tích cực. Theo đó, các địa phương thực hiện những mô hình với ý nghĩa thiết thực: Xã Mỹ Lệ thực hiện mô hình Xây dựng GĐVH; xã Long Trạch, Long Sơn thực hiện mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình; xã Tân Lân, Long Khê thực hiện mô hình Xây dựng đạo đức lối sống gia đình Việt Nam. Nhiều câu lạc bộ (CLB) và các phong trào được người dân hăng hái tham gia như CLB Gia đình, tổ nữ giới không sinh con thiết bị 3 trở lên; phong trào Người lớn gương mẫu, con trẻ chăm ngoan.

Ông bà, tía má loại mực, con cháu hiếu thảo; Nuôi con khỏe, dạy con công ty bảo vệ tại long an ngoan. Thông qua những mô hình, CLB, góp phần thực hành phong trào Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững và nâng cao chất lượng huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh.

Nhằm kịp thời cổ vũ các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào, hàng năm, huyện tổ chức giao lưu, tuyên dương GĐVH tiêu biểu, tạo điều kiện để những gia đình giao lưu, luận bàn kinh nghiệm trong nuôi dạy, chăm sóc các con, lớn mạnh kinh tế gia đình, góp phần tăng ý thức xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Bên cạnh những mặt tích cực, tình trạng ly hôn, ly thân, bạo hành đang xâm nhập, khiến cho tác động tới đời sống, hạnh phúc của một số gia đình. Vì vậy, mỗi gia đình công ty bảo vệ ở long an buộc phải mang tinh thần bổn phận trong xây dựng hạnh phúc, chung tay đấu tranh, ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, bạc đãi trẻ em, xây dựng thôn trang hòa thuận, yên ổn vui. Ông bà, cha mẹ luôn là tấm gương sáng để con cháu học tập noi theo, mang bổn phận bảo vệ, coi ngó và giáo dục con cháu vững mạnh lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức.

Thời gian tới, huyện tiếp tục tụ họp xây dựng và nhân rộng các gương tiêu biểu GĐVH tiêu biểu, tăng đời sống vật chất, ý thức cho người dân; tăng cường tuyên truyền, giáo dục luật pháp về thực hiện chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Bảo vệ, chăm chút và giáo dục trẻ em; giữ gìn sự an toàn cho trẻ em, góp phần xây dựng ấp, khu phố, xã, thị trấn văn hóa, văn minh công ty bảo vệ tại long an thành thị xã nông thôn mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DANH BẠ BẢO VỆ