Tại Đồng Tháp xử lý tình trạng xẻ thịt đất … công ty

Công ty bảo vệ tại Đồng Tháp cung cấp dịch vụ bảo vệ uy tín chất lượng cao |

Chủ tịch UBND tỉnh lụy Đồng Tháp đã bắt buộc UBND H.Tân Hồng, kiểm tra, xử lý tình trạng xẻ giết thịt đất lúa bán làm gạch xây dựng công trình.

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết ngay sau khi Báo Thanh Niên ngày 16.6 đăng bài Rầm rộ xẻ giết mổ đất lúa để bán làm gạch. Phản ảnh tình trạng phổ công ty bảo vệ ở đồng tháp biến người khẩn hoang lớp đất mặt trái phép để bán làm cho gạch, UBND tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị UBND H.Tân Hồng kiểm tra, chấn chỉnh.

Từ chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND H.Tân Hồng nắm tình công ty bảo vệ tại đồng tháp hình, xác định thời gian sắp đây trên địa bàn huyện sở hữu 1 số trường hợp lợi dụng việc đào ao để di chuyển đất mặt đi nơi khác như Báo Thanh Niên đã phản ánh.

H.Tân Hồng đã đơn vị nhiều cuộc họp để chỉ đạo xử lý về vấn đề công ty dịch vụ bảo vệ ở đồng tháp này, trong đấy đã thành lập tổ công tác để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Kết quả, qua thời gian mật công ty dịch vụ bảo vệ ở đồng tháp phục, ngành chức năng huyện đã bắt quả tang 3 vụ khai thác, di chuyển trái phép lớp đất mặt đi nơi khác tại 3 xã: Tân Hộ Cơ, Tân Thành B và Tân Phước.

Chủ tịch UBND H.Tân Hồng đã ban hành hình định công ty bảo vệ ở đồng tháp tạm thời giữ 5 công cụ vi phạm, gồm 2 xe cuốc kobe, 1 xe chở đất, một ghe sắt và 1 phà sắt chuyên chở trọng 145 tấn. Hiện nay địa phương đang hoàn chỉnh những thủ tục pháp lý để xử lý các đối tượng vi phạm đúng quy định pháp luật.

UBND H.Tân Hồng, cho hay hiện nay tình hình khai thác trái phép lớp đất mặt trên địa bàn đã tạm bợ lắng dịu, ko còn nếu nào đang hoạt động. Địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý kiên quyết đối với những nếu vi phạm để đưa tình hình công ty bảo vệ tại đồng tháp ổn định trở lại bình thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No products in the cart.