Tại Đồng Tháp Bí thư Tỉnh ủy L.M.Hoan với Y Tế

Công ty bảo vệ tại Đồng Tháp cung cấp dịch vụ uy tín chất lượng cao |

Tại Sở Y tế Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan với buổi gặp gỡ trực tuyến có 1.200 cán bộ, đảng công ty bảo vệ ở đồng tháp viên, nhân viên và người cần lao ngành y tế về vấn đề y đức và đạo đức công vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan nhắc chuyện công ty bảo vệ tại đồng tháp mang cán bộ, đảng viên, nhân viên, người cần lao ngành y tế tỉnh Đồng Tháp.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo các giải pháp mà ngành thực hiện tăng y đức, đạo đức công vụ, thái độ ứng xử mang người bệnh, chất lượng khám, chữa bệnh. Qua đó, có phổ biến tấm gương y, bác bỏ sĩ tận tụy có nghề được biểu dương, khen thưởng. Tuy nhiên vẫn còn một số người công ty bảo vệ ở đồng tháp làm công việc y tế mang thái độ cư xử thiếu hòa nhã sở hữu thân nhân và người bệnh, gây bức xúc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đồng cảm mang những khó khăn của ngành y tế và cho rằng, y đức và đạo đức công vụ không chỉ gói gọn trong 12 điều y đức mà còn là sự tự ý thức, phẩm chất tốt đẹp, biểu lộ ở tinh thần bổn phận có công việc, thái độ nhiệt tình săn sóc bệnh nhân. Để hiểu thấu các điều này, người lãnh đạo công ty phải tạo môi trường khiến cho việc thoải mái, đẩy mạnh thực hiện xử sự văn hóa trong công sở. Đồng thời đề nghị, mỗi người khiến công việc y tế nên xác định ý thức, thái độ của mình đối có công việc, trong giao du mang người bệnh. Thái độ xử sự tốt, hết lòng chăm nom người bệnh sẽ giúp người dân mang thêm niềm tin, cảm thấy được đối xử bình đẳng, góp phần làm cho công tác coi công ty bảo vệ tại đồng tháp sóc sức khỏe quần chúng của tỉnh giấc rẻ hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DANH BẠ BẢO VỆ