Tại An Giang lễ kỷ niệm 230 năm Thủ Đông Xuyên

Công ty bảo vệ tại An Giang dịch vụ bảo vệ uy tín nhất hiện nay |

Ủy Ban Nhân Dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đơn vị cuộc họp thông qua chương trình tổ chức lễ kỷ niệm 230 năm xây dựng thương hiệu Thủ Đông Xuyên. 20 năm xây dựng thương hiệu Thành phố Long Xuyên.

Kỷ niệm 10 năm Thành phố Long Xuyên lên thị thành cái 2. 50 năm thực hành Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chào mừng Thành phố Long Xuyên hoàn tất Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chủ đề Long Xuyên 230 năm hình thành, xây dựng và phát triển. Các đại biểu đã thảo luận, góp ý cho dự thảo chương trình doanh nghiệp lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật, công việc công ty bảo vệ tại an giang chuyên nghiệp chuẩn bị.

Dự kiến, lễ kỷ niệm diễn ra khi 19 giờ ngày 20-8, tại công trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long tỉnh An Giang), truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, nhằm tôn vinh thành tựu của các thế hệ tổ sư trong công đoạn 230 năm khai phá, xây dựng và bảo vệ vùng đất Nam Bộ, An Giang và Long Xuyên. Đồng thời, các hoạt động kỷ niệm khác được phát động và khai triển thực hiện sâu rộng từ đô thị đến cơ sở, tổ chức, cá nhân, cơ quan, siêu công ty bảo vệ tại an giang uy tín nhất thị trên địa bàn sở hữu tinh thần xã hội hóa cao, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DANH BẠ BẢO VỆ