Phó CT ở tỉnh Tiền Giang gặp dân … công ty

Công ty bảo vệ ở Tiền Giang cung cấp giải pháp an ninh uy tín tốt nhất cho doanh nghiệp |

Ông Lê Văn Nghĩa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và huyện Tân Phú Đông đã sở hữu buổi gặp gỡ quần chúng. Xã Tân Thạnh về những nội dung liên quan đến chỉ số hiệu quả công ty bảo vệ tại tiền giang quản trị và hành chính công (gọi tắt là PAPI).

Sau khi được giới thiệu tổng quan về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, mọi người dân đã thanh minh sự phấn khởi, vui mừng trước sự ưa chuộng của lãnh đạo tỉnh trong việc tăng chất lượng dịch vụ hành chính công của địa phương. Bên cạnh đó, quần chúng. Xã Tân Thạnh công ty bảo vệ tại tiền giang cũng tỏ bày các quan điểm về tình hình an toàn giao thông tại địa phương.

Hiện nay trên địa bàn xã Tân Thạnh còn đa dạng tuyến đường và cầu giao thông nông thôn buộc phải được sang sửa và nâng cấp; nên phê chuẩn có chế độ chính sách cho công ty bảo vệ ở tiền giang người nghèo. Đặc biệt, người dân xã Tân Thạnh ưa chuộng tới tình hình khái thác cát trái phép đang diễn ra trên sông Cửa Trung thuộc địa bàn ấp Tân Lập. Giá cả mãng cầu cây dừa hiện đang ở mức thấp, người dân đang gặp rộng rãi khó khan.

Các quan điểm của người dân được chính quyền địa phương, cộng các công ty bảo vệ tại tiền giang sở, ngành tác động đã trả lời cụ thể. Ông Lê Văn Nghĩa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận và giải trình cụ thể từng vấn đề của người dân xã Tân Thạnh đã có kiến nghị tại buổi gặp gỡ.

Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương bắt buộc nâng cao công ty bảo vệ ở tiền giang hơn nữa về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn xã, góp phần cải thiện cung phương pháp dùng cho quần chúng ngày càng rẻ hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DANH BẠ BẢO VỆ