Hạn chế lưu thông cầu Cổ Chi ở Tiền Giang

Công ty bảo vệ ở Tiền Giang cung ứng dịch vụ bảo vệ uy tín chất lượng cao tốt nhất hiện nay cho doanh nghiệp |

Công trình xây dựng cầu Cổ Chi (Km 5+036) trên đường tỉnh 866 chuẩn bị thi công lao lắp 6 dầm nhịp thông thuyền. Để tạo điều kiện thuận tiện trong giai đoạn thi công công trình, bảo đảm liên lạc thông suốt, an toàn, đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm hoàn thành công trình đưa vào công ty bảo vệ ở tiền giang vỡ hoang sử dụng, Sở Giao thông vận tải tỉnh giấc Tiền Giang thông báo.

Hạn chế liên lạc trên đường tỉnh 866 đoạn qua khu vực cầu Cổ Chi để dùng cho công việc thi công lao lắp dầm cầu trong thời gian từ 8 – 15 giờ mỗi ngày kể từ ngày 5 đến hết ngày 7-7-2019. Thời gian thực tiễn lâm thời ngưng lưu thông của mỗi đợt là 20 phút để thực công ty bảo vệ tại tiền giang hành lắp đặt xong một dầm, sau ấy cho thông xe và mới thực hành tiếp tục cho các dầm sau.

Tất cả người điều khiển dụng cụ cơ giới đường bộ và người bộ hành nên tuân thủ chấp hành sự hướng dẫn, điều tiết của những lực lượng chức năng tại chỗ và hệ thống biển báo hiệu giao thông thông báo, hướng dẫn khi lưu duyệt khu vực thi công.

Trong suốt thời kì thi công, nhà thầu thi công tiến công ty bảo vệ tại tiền giang hành lắp đặt gần như những biển báo hiệu, hạng mục phụ trợ bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và xếp đặt lực lượng hướng dẫn, điều tiết trước và trong suốt thời gian thi công.

Thanh tra Sở Giao thông vận chuyên chở sắp xếp lực lượng hỗ trợ nhà thầu thi công thực hiện hướng dẫn, điều tiết giao thông tại khu vực trong suốt thời kì thi công. Lực lượng Công an huyện và Công an xã thuộc địa bàn công trình hỗ trợ, kết hợp đơn vị thi công bảo đảm công ty bảo vệ ở tiền giang an ninh chơ vơ tự, hướng dẫn, điều tiết bảo đảm giao thông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DANH BẠ BẢO VỆ