Đại hội đại biểu các dân tộc tại An Giang

Công ty bảo vệ tại An Giang cung ứng dịch vụ bảo vệ uy tín chất lượng cao tốt nhất hiện nay |

Thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang vừa long trọng công ty Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần II-2019. Tham dự đại hội có Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang. Thường trực công ty bảo vệ tại an giang Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Thành phố Châu Đốc cùng 150 đại biểu đại diện trên 3.700 đồng bào của 7 DTTS (Khmer, Hoa, Chăm, Nùng, Mường, Thổ, Tày) đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

Với chủ đề Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển quá trình 2019-2024, Đại hội đại biểu những DTTS thành thị Châu Đốc tỉnh An Giang đề ra mục tiêu. Phát triển kinh tế – xã hội toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh xóa hộ nghèo, rút ngắn khoảng phương công ty bảo vệ ở an giang pháp vững mạnh giữa những dân tộc. Từng bước hình thành các trọng tâm kinh tế, văn hóa, khoa học; tăng trưởng nguồn nhân lực; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng hàng ngũ cán bộ là người DTTS. Củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại kết đoàn những dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh quốc phòng.

Đại hội đã tôn vinh, khen thưởng 8 tập thể, 24 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích lý tưởng trong công việc dân tộc, góp phần xây dựng và lớn mạnh tỉnh An Giang công đoạn 2014-2019; biểu quyết cử 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần III-2019. Thông qua dự thảo Quyết tâm thư đại công ty bảo vệ tại an giang hội quá trình 2019-2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DANH BẠ BẢO VỆ