Cảnh cáo GĐ công ty Sở Tài nguyên tại An Giang

Công ty bảo vệ tại An Giang cung cấp dịch vụ bảo vệ chất lương cao |

Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh An Giang Trần Đặng Đức bị cảnh cáo do vi phạm nguyên tắc hội tụ dân chủ. Thiếu trách nhiệm chủ quan thả lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành để xảy ra sai phạm.

Ông Hồ Văn Răng Chủ nhiệm Ủy ban đánh giá Tỉnh ủy An Giang cho biết vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Đặng Đức – Giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường tỉnh giấc An Giang.

Theo ông Răng, trong thời kì 4 năm (từ 2013 tới 2017), ông Đức mang công ty bảo vệ ở an giang vai trò là bí thư Đảng ủy. Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh giấc An Giang đã để xảy ra các vi phạm, thiếu sót như. Vi phạm nguyên tắc tập hợp dân chủ, thiếu trách nhiệm, chủ quan, buông lỏng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Ông Đức đã trực tiếp bổ nhiệm, ký giao kèo đa dạng công ty bảo vệ tại an giang cán bộ công chức, viên chức, người cần lao và để cấp dưới tuyển dụng, phân công, điều động công chức, viên chức, tham mưu thực hành công tác quy hoạch, kỷ luật đảng viên sai nguyên tắc.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên môi trường đã không tham vấn cho UBND tỉnh bổ sung quy. Định thời kì hoạt động khai phá cát đối mang giấy phép đã cấp cho doanh nghiệp tư nhân Thái Bình.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy An Giang xác định ông Trần Đặng Đức đã gây hậu công ty bảo vệ ở an giang quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cá nhân, doanh nghiệp đảng và ngành. Gây nảy sinh đơn tố cáo gửi đa dạng ngành, rộng rãi cấp và dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, quần chúng. # dẫn đến việc phải thi hành kỷ luật Đảng.

Ủy ban đánh giá Tỉnh ủy An Giang thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng. Riêng việc xử lý về mặt công ty bảo vệ tại an giang chính quyền sẽ do UBND tỉnh giấc tiến hành sau ông Răng nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No products in the cart.